Định hướng Phát triển

Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ, để hướng tới tương lai công ty chủ động đặt ra mục tiêu và xây dựng chiến lược phát triển trong những năm tới phấn đấu trở thành công ty kinh doanh đa ngành nghề hàng đầu trong nước.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược kinh doanh, phát triển bền vững, xây dựng con người, Thaipro phấn đấu trở thành công ty kinh doanh đa ngành hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực phân phối, xuất khẩu và kinh doanh trực tuyến có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Việt Nam, xây dựng thành công thương hiệu hàng đầu Việt Nam về cung cấp những giá trị cốt lõi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của hàng Việt trên trường quốc tế.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Đứng trước những thách thức to lớn của kinh tế thị trường, của sự hội nhập, Thaipro đã định ra các mục tiêu phát triển và xây dựng chiến lược hành động như sau:

Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, giá cả cạnh tranh, đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.

Về thị trường: Tiếp tục mở rộng thị trường và đa dạng hóa các kênh phân phối trên toàn quốc. Tìm kiếm các thị trường xuất khẩu phù hợp. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.

Về công nghệ: Thường xuyên áp dụng các công nghệ mới trong việc hỗ trợ các đối tác, nhà phân phối, đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến. Đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B, B2C.

Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng ngân sách có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

Chat Facebook
Zalo : 0915 110 896
Đang Online: 89
0915 110 896